ŚWIADECTWO
L.117  Staszów Dn.17-8-18

Druh Molendoeski Mieczysław z Skarżyska
brał udział w kursie instruktorskim harcerskim
zorganizowanym przez  - KR.POL.MINISTERSTWO WRiOP
w Staszowie od 17 lipca do 17 sierpnia
Wykazał uzdolnienie harcerskie
i osiagnął stopień wyrobienia
upoważniajacy go do prowadzenia
pracy samodzielnej

Za kierownictwo Kursów

Tadeusz Strumiłło
Maria Wocalewska
Maria Czernikówna