Niniejszym zaświadcza się, iż z polecenia Dow. Drużyn Harcerskich w Kamiennej - Skarżysko pełnione były warty przez harcerzy miejscowych przy Polowej Składnicy Sanitarnej L IV od dnia 18 sierpnia do dnia 5 września 1920 roku.

Pełnienie wart przerwane zostało z powodu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Kamienna - Skarżysko
dn. 16.IX.1920 r.

 

podp. Kier. Skł. Sanit.