nazwa użytkownika:
hasło:
Nie masz konta - zarejestruj się! | Ups!  

1979-1981

 • 27-29 czerwca 1979 - krzysztof Mika bierze udział w 7 Harcerskich Zawodach na Orientację w Kaliszu. Po raz pierwszy ma do czynienia z harcerskim terenoznawstwem. Wraz z kilkoma środowiskami (między innymi reprezentacja Katowic i Kielc) uknuli spisek i na uroczystym Apelu po odśpiewaniu hymnu harcerskiego dośpiewali jeszcze jedną przedwojenną zwrotkę zmuszając tym samym instruktorów Głównej Kwatery do wsłuchania jej w pozycji zasadniczej oddając honory. Była to odpowiedź na wymuszanie śpiewania na imprezach centralnych drugiej „komunistycznej” zwrotki dopisanej do hymnu harcerskiego. »
 •  
 • 4 października 1979 -

  powstaje konspiracyjna organizacja Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego "Szare Polówki". Krzysztof Mika ze Skarżyska, Adam Markowski z Zielonej Góry i Ryszard Mudrak z Krzeszowic powołują tajne stowarzyszenie instruktorów na kursie INO w Perkozie, organizowanym przez GK ZHP. Przez najbliższe 10 lat niezależne środowisko harcerskie Skarżyska-Kamiennej działa zgodnie z ideami i wytycznymi ZWHP. Ustalono hasło organizacji: "Czuwajcie Druhowie, bo nie znacie dnia ani godziny".

  »
 •  
 • 28 października 1979 - na funkcję drużynowego 11 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Krzysztof Mika
 •  
 • 17 stycznia 1980 - służba Bezpieczeństwa przesłuchuje druha Krzysztofa Mikę. Okazuje się, że tajna organizacja harcerska została namierzona. Celem przesłuchania jest zastraszenie. Podobne przesłuchania miały miejsce w Zielonej Górze. Organizacja schodzi do podziemia i kontaktuje się wyłącznie przez łączników. »
 •  
 • 30 marca 1980 - druh Krzysztof Osóbka i Andrzej Świetlik z zastępu NAL „Nocne Marki” składają jako pierwsi harcerze ZWHP ze Skarżyska Przyrzeczenie Harcerskie z roku 1919. Odbyło się to na Cmentarzu Partyzanckim na zbiórce 11 DH im. Alka Dawidowskiego. Przyrzeczenie odebrał Drużynowy 11 DH Krzysztof Mika. »
 •  
 • czerwiec 1980 - harcerski Rajd Świętokrzyski. Na trasie rajdu członkowie ZWHP ze Skarżyska: Krzysztof Mika, Krzysztof Osóbka, Jacek Trofimiuk i Krzysztof Górzyński wtopieni są w reprezentację Klubu Imprez na orientację przy KH ZHP Skarżysko. Na tej samej trasie obecny jest patrol z Zielonej Góry, który zna hasło ZWHP i przywozi pozdrowienia od druha Adama Markowskiego – organizatora tajnego harcerstwa w Drużynie „DUKT” z Zielonej Góry. Zastęp ten daje wspaniały przykład braterstwa i służby. Ustalono datę i miejsce zlotu ZWHP. »
 •  
 • 25 sierpnia 1980 - tajny Zlot ZWHP na Wykusie w Górach Świętokrzyskich. Obecne środowiska Zielonej Góry i Skarżyska. Podjęto uchwałę o obowiązującym Przyrzeczenia Harcerskiego w brzmieniu: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. W nocy przy kapliczce na Wykusie Przyrzeczenie składają: Krzysztof Mika, Jacek Trofimiuk i Krzysztof Górzyński. »
 •  
 • 1981 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Krzysztof Mika
 •  
 • 1981 - I-sza Drużyna Harcerzy im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej zmieniła nazwę na 1 Drużyna Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" .
 •  
 • 1981 - 1 Drużyna Harcerek im. Emilii Plater zmieniła nazwę na 1 Drużyna Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater .
 •  
 • czerwiec 1981 - 155 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego zaciąga wartę honorową podczas Mszy Świętej na Mogile Brzask - czerwiec 1981 r. W tym czasie wobec świeckości wychowania w ZHP był to jeden z pierwszych widocznych dla mieszkańców miasta protest harcerzy wobec komunistycznej ideologii panujacej w ówczesnym wychowaniu harcerskim. »
 •  
 • 1 września 1981 - zastęp „Lwów” przechodzi na przedwojenny system stopni harcerskich. Weryfikując stopnie nadano stopień ćwika Krzysztofowi Mice, wywiadowcy Jackowi Semaniakowi i młodzika pozostałym członkom zastępu.  Zastęp „Lwów” utworzył też tymczasową Radę i postanowił utworzyć Drużynę Harcerzy nadając jej numer 1. Podjęto ostateczną decyzję o braku koedukacji i tworzeniu drużyny męskiej. »
 •  
 • 9 września 1981 - krzysztof Mika - drużynowy 11 DH ZHP im Alka Dawidowskiego, działający w ruchu ZWHP „Szare Polówki” kieruje Apel do harcerzy o wstąpienie w całości do organizującej się 1 Drużyny Skautów. Druh Rafał Gelbert odczytuje apel kolegom i tak powstaje zastęp harcerski „Orlęta Lwowskie” – nazywany w jedynce „Orlęta” »
 •  
 • 3 października 1981 - wyprowadzenie Harcerstwa ze Szkół Skarżyska. Na skutek oporu wobec odnowy ZHP oraz nieprzychylności władz oświatowych wobec odradzającego się harcerstwa Instruktor KIHAM Krzysztof Mika wyprowadza niezależne harcerstwo ze szkół. Dotyczy to głównie Szkoły Podstawowej nr1, I i II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Kolejowego. Szkoły przestały być bazą dla niezależnego harcerstwa, które dzięki temu zyskało możliwość nieskrępowanego rozwoju. W przyszłości władze oświatowe dołączyły do prześladowań prowadzonych przez SB i Komendę Hufca ZHP wobec niezależnych harcerek i harcerzy. Podczas reaktywowania 1 Drużyny Harcerzy w Skarżysku przyrzeczenie harcerskie ZWHP składają przyboczny wyw. Jacek Semaniak i Grzegorz Katerżawa. Na zbiórce jest obecnych 12 harcerzy oraz zaproszeni goście między innymi Henryk Grzywka, Stanisława Staszałek i Krystyna Gołębiowska. »
 •  
 • 14-15 listopada 1981 - druh Włodek Szydłowski (biszkopt) w drużynie od kilku dni,  przewozi „nielegalne” gazetki na rajd Harcerski „Rota” do Zielonki. Gazetki były powielone w Kielcach przez dh. Henryka Magiera na powielaczach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Włodek zgłosił się do tej akcji na ochotnika, został pouczony o niebezpieczeństwie a paradoksem jest, że szukając noclegu rajdowego zwrócił się o pomoc do patrolu Milicji Obywatelskiej. »
 •  
 • 25 listopada 1981 - drużyna włącza się w działania Harcerskiego Pogotowia Zimowego Harcerek i Harcerzy ogłoszonego przez KIHAM »
 •  
 • 13 grudnia 1981 - wprowadzenie Stanu Wojennego – Rada Drużyny "Czarnej Jedynki" omawia strategię działania na wypadek interwencji sowieckiej. Harcerze przygotowują się do akcji sabotażowych i spontanicznie gromadzą w piwnicach butelki na benzynę. »
 •