nazwa użytkownika:
hasło:
Nie masz konta - zarejestruj się! | Ups!  

2003

1916-1918

1919-1921

1922-1938

1939-1945

1946-1949

1956-1978

1979-1981

 • 27-29 czerwca 1979 - krzysztof Mika bierze udział w 7 Harcerskich Zawodach na Orientację w Kaliszu. Po raz pierwszy ma do czynienia z harcerskim terenoznawstwem. Wraz z kilkoma środowiskami (między innymi reprezentacja Katowic i Kielc) uknuli spisek i na uroczystym Apelu po odśpiewaniu hymnu harcerskiego dośpiewali jeszcze jedną przedwojenną zwrotkę zmuszając tym samym instruktorów Głównej Kwatery do wsłuchania jej w pozycji zasadniczej oddając honory. Była to odpowiedź na wymuszanie śpiewania na imprezach centralnych drugiej „komunistycznej” zwrotki dopisanej do hymnu harcerskiego. »
 •  
 • październik 1979 - powstaje 11 Skarżyska Drużyna Harcerzy.
 •  
 • 4 października 1979 -

  powstaje konspiracyjna organizacja Związek Wolnego Harcerstwa Polskiego "Szare Polówki". Krzysztof Mika ze Skarżyska, Adam Markowski z Zielonej Góry i Ryszard Mudrak z Krzeszowic powołują tajne stowarzyszenie instruktorów na kursie INO w Perkozie, organizowanym przez GK ZHP. Przez najbliższe 10 lat niezależne środowisko harcerskie Skarżyska-Kamiennej działa zgodnie z ideami i wytycznymi ZWHP. Ustalono hasło organizacji: "Czuwajcie Druhowie, bo nie znacie dnia ani godziny".

  »
 •  
 • 28 października 1979 - na funkcję drużynowego 11 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Krzysztof Mika
 •  
 • 1980 - powstaje 155 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego.
 •  
 • 17 stycznia 1980 - służba Bezpieczeństwa przesłuchuje druha Krzysztofa Mikę. Okazuje się, że tajna organizacja harcerska została namierzona. Celem przesłuchania jest zastraszenie. Podobne przesłuchania miały miejsce w Zielonej Górze. Organizacja schodzi do podziemia i kontaktuje się wyłącznie przez łączników. »
 •  
 • 30 marca 1980 - druh Krzysztof Osóbka i Andrzej Świetlik z zastępu NAL „Nocne Marki” składają jako pierwsi harcerze ZWHP ze Skarżyska Przyrzeczenie Harcerskie z roku 1919. Odbyło się to na Cmentarzu Partyzanckim na zbiórce 11 DH im. Alka Dawidowskiego. Przyrzeczenie odebrał Drużynowy 11 DH Krzysztof Mika. »
 •  
 • czerwiec 1980 - harcerski Rajd Świętokrzyski. Na trasie rajdu członkowie ZWHP ze Skarżyska: Krzysztof Mika, Krzysztof Osóbka, Jacek Trofimiuk i Krzysztof Górzyński wtopieni są w reprezentację Klubu Imprez na orientację przy KH ZHP Skarżysko. Na tej samej trasie obecny jest patrol z Zielonej Góry, który zna hasło ZWHP i przywozi pozdrowienia od druha Adama Markowskiego – organizatora tajnego harcerstwa w Drużynie „DUKT” z Zielonej Góry. Zastęp ten daje wspaniały przykład braterstwa i służby. Ustalono datę i miejsce zlotu ZWHP. »
 •  
 • 25 sierpnia 1980 - tajny Zlot ZWHP na Wykusie w Górach Świętokrzyskich. Obecne środowiska Zielonej Góry i Skarżyska. Podjęto uchwałę o obowiązującym Przyrzeczenia Harcerskiego w brzmieniu: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. W nocy przy kapliczce na Wykusie Przyrzeczenie składają: Krzysztof Mika, Jacek Trofimiuk i Krzysztof Górzyński. »
 •  
 • 1981 - I-sza Drużyna Harcerzy im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej zmieniła nazwę na 1 Drużyna Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" .
 •  
 • 1981 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Krzysztof Mika
 •  
 • 1981 - 1 Drużyna Harcerek im. Emilii Plater zmieniła nazwę na 1 Drużyna Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater .
 •  
 • czerwiec 1981 - 155 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego zaciąga wartę honorową podczas Mszy Świętej na Mogile Brzask - czerwiec 1981 r. W tym czasie wobec świeckości wychowania w ZHP był to jeden z pierwszych widocznych dla mieszkańców miasta protest harcerzy wobec komunistycznej ideologii panujacej w ówczesnym wychowaniu harcerskim. »
 •  
 • 1 września 1981 - zastęp „Lwów” przechodzi na przedwojenny system stopni harcerskich. Weryfikując stopnie nadano stopień ćwika Krzysztofowi Mice, wywiadowcy Jackowi Semaniakowi i młodzika pozostałym członkom zastępu.  Zastęp „Lwów” utworzył też tymczasową Radę i postanowił utworzyć Drużynę Harcerzy nadając jej numer 1. Podjęto ostateczną decyzję o braku koedukacji i tworzeniu drużyny męskiej. »
 •  
 • 9 września 1981 - krzysztof Mika - drużynowy 11 DH ZHP im Alka Dawidowskiego, działający w ruchu ZWHP „Szare Polówki” kieruje Apel do harcerzy o wstąpienie w całości do organizującej się 1 Drużyny Skautów. Druh Rafał Gelbert odczytuje apel kolegom i tak powstaje zastęp harcerski „Orlęta Lwowskie” – nazywany w jedynce „Orlęta” »
 •  
 • 3 października 1981 - wyprowadzenie Harcerstwa ze Szkół Skarżyska. Na skutek oporu wobec odnowy ZHP oraz nieprzychylności władz oświatowych wobec odradzającego się harcerstwa Instruktor KIHAM Krzysztof Mika wyprowadza niezależne harcerstwo ze szkół. Dotyczy to głównie Szkoły Podstawowej nr1, I i II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Kolejowego. Szkoły przestały być bazą dla niezależnego harcerstwa, które dzięki temu zyskało możliwość nieskrępowanego rozwoju. W przyszłości władze oświatowe dołączyły do prześladowań prowadzonych przez SB i Komendę Hufca ZHP wobec niezależnych harcerek i harcerzy. Podczas reaktywowania 1 Drużyny Harcerzy w Skarżysku przyrzeczenie harcerskie ZWHP składają przyboczny wyw. Jacek Semaniak i Grzegorz Katerżawa. Na zbiórce jest obecnych 12 harcerzy oraz zaproszeni goście między innymi Henryk Grzywka, Stanisława Staszałek i Krystyna Gołębiowska. »
 •  
 • 3 października 1981 - 155 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego zostaje rozwiązana.
 •  
 • 14-15 listopada 1981 - druh Włodek Szydłowski (biszkopt) w drużynie od kilku dni,  przewozi „nielegalne” gazetki na rajd Harcerski „Rota” do Zielonki. Gazetki były powielone w Kielcach przez dh. Henryka Magiera na powielaczach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Włodek zgłosił się do tej akcji na ochotnika, został pouczony o niebezpieczeństwie a paradoksem jest, że szukając noclegu rajdowego zwrócił się o pomoc do patrolu Milicji Obywatelskiej. »
 •  
 • 25 listopada 1981 - drużyna włącza się w działania Harcerskiego Pogotowia Zimowego Harcerek i Harcerzy ogłoszonego przez KIHAM »
 •  
 • 13 grudnia 1981 - wprowadzenie Stanu Wojennego – Rada Drużyny "Czarnej Jedynki" omawia strategię działania na wypadek interwencji sowieckiej. Harcerze przygotowują się do akcji sabotażowych i spontanicznie gromadzą w piwnicach butelki na benzynę. »
 •  

1982-1988

 • 1982 - na funkcję drużynowego 11 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Roman Białek
 •  
 • 1982 - 3 Drużyna Harcerzy zmieniła nazwę na 3 Skarżyska Drużyna Harcerzy im. Obrońców Westerplatte .
 •  
 • 23 stycznia 1982 - drużynowy 1 DH-y ogłasza zakończenie okresu „próbnego” dla Drużyny. Komenda Hufca ZHP nadal nie uznaje faktu istnienia samozwańczej drużyny i nie nadaje jej numeru. Drużyna nie istnieje w żadnym ze szczepów, które były w każdej szkole i skupia harcerzy młodszych i starszych z różnych szkół. Zaczyna się jedynkę nazywać drużyną działającą przy Hufcu Skarżysko jednak na nadanie jej numeru przez władze ZHP należało poczekać jeszcze rok. »
 •  
 • 14 lutego 1982 - 1 DH-y postanawia zdobywać imię Józefa Wacława Małowicza. Rozpoczyna się kampania  bohater jednak po kilku miesiącach jedynka decyduje się na powrót do imienia Stanisława Staszica a kampania bohater przeradza się w Harcerską Kuźnicę Historyczną. Kampania „Bohater” wykazała, że w Skarżyskim harcerstwie jest tak wielu bohaterów, że odstąpiono od pomysłu gloryfikowania tylko jednego z nich i wrócono do tradycyjnego imienia drużyny. »
 •  
 • 28 lutego 1982 - w rocznicę święta 11 DH odbywają się w „Czarnej Jedynce” pierwsze biegi na biszkopta. Według nowych regulaminów drużyna nie uznawała żadnych stopni nadanych przez ZHP. Każdy niezależnie czy w ZHP miał krzyż czy nie zaczynał od początku. Pierwsze próby biszkopta odbyli: Paweł Wężyk, Ryszard Sadza i Grzegorz Szczygieł. Mogli założyć lilijki harcerskie, przyszyć metalowe guziki i włożyć białą chustę pod kołnierz. Każdy mógł się do nich zwracać DRUHU. »
 •  
 • 29 marca 1982 - w Jedynce wprowadza się kolory dla zastępów: Lwów –niebieski, Wilki – zielony, Żubry- czerwony, Kruki – żółty, Orlęta – kultywujące tradycje 11 DH – pomarańczowy, Puchacze – brązowy. »
 •  
 • 16 maja 1982 - odbył się pierwszy w 1 DH-y bieg na sprawność „Gońca”. Pierwsze sprawności przyznano druhom: Katerżawie, Wężykowi, Staszowi a nawet biszkoptom Pierścińskiemu, Kołodziejowi i Markowi Różyckiemu. Pozostałym uczestnikom biegu otworzono próbę na tę obowiązkową sprawność polową w drużynie. »
 •  
 • czerwiec 1982 - odbywa się Zlot Bratnich Drużyn »
 •  
 • 4 czerwca 1982 - na rajdzie świętokrzyskim phm ZHP Henryk Magier wstępuje oficjalnie do 1 DH im. Stanisława Staszica i składa  Przyrzeczenie Harcerskie. Zastęp „Lwów” reprezentujący jedynkę na Rajdzie Świętokrzyskim zwycięża trasę o puchar Komendanta Chorągwi ZHP i zdobywa trofeum. Jedynka po raz pierwszy używa na rajdzie pałatek zamiast namiotów i nie oddaje swego sprzętu na bagaż niosąc swe wojskowe plecaki i zabierając w trasę minimum niezbędnego sprzętu. »
 •  
 •  
  lipiec 1982 -

  obóz stały w Zagnańsku zorganizowany przez Hufiec ZHP Skarżysko-Kamienna, w którym udział wzięła I DH "Czarna Jedynka". Funkcję komendanta obozu pełnił phm Michał Zakrzewski

  »
 •  
 • 27 sierpnia 1982 - na funkcję drużynowej 1 Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater została mianowana Renata Fiedorowicz
 •  
 • 18-19 września 1982 - biwak nad Nidą wraz z innymi drużynami ze środowiska KIHAM. Weryfikacja stopnia harcerskiego ĆWIKA dla drużynowego Krzysztofa Miki przez komisję stopni Harcerskich szczepu „Zielona Trójka” z Krakowa. Druh „Bitum” Andrzej Wysocki wypowiada na Apelu kończącym biwak pamiętne słowa: „Dla Ruchu Harcerskiego Skarżysko było białą plamą ale okazało się, że jest „czarną plamą” i to w pełni tego słowa znaczeniu. Jest tam prawdziwa drużyna harcerska ciałem i duchem – Czarna Jedynka.” »
 •  
 • 6 października 1982 -

  Skromne i smutne obchody pierwszej rocznicy reaktywowania 1 DH. Z lasu w Zagnańsku "Czarna Jedynka" przywozi krzyż jaki został usunięty na rozkaz komendanta obozu ze świetlicy drużyny. Proboszcz Parafii Zagnańsk ofiarowuje drużynowemu Nowy Testament z dedykacją i przekonaniem, że jedynie w Chrystusie prześladowani znajdą otuchę. Na „Kręgu Czarnych” zapada decyzja, że nadal działamy zgodnie z wytycznymi ZWHP i Prawem Harcerskim z 1918 roku, bez względu na konsekwencje.

  »
 •  
 • 2 listopada 1982 -

  Rozpoczęcie służby liturgicznej w mundurach w parafii NSJ w Skarżysku-Kam.

  »
 •  
 • 9 1982 - powstaje 3 Skarżyska Drużyna Harcerzy .
 •  
 • 1983 -

  1 Skarżyska Drużyna Harcerek "Biała Jedynka" bierze udział w warszawskim rajdzie "Arsenał"

   »
 •  
 • 1983 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Grzegorz Katerżawa
 •  
 • 1983 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Krzysztof Osóbka
 •  
 • 1983 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Krzysztof Mika
 •  
 • 21 marca 1983 - na funkcję drużynowej 1 Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater została mianowana Lidia Myślińska
 •  
 • 24-26 czerwca 1983 - odbywa się Zlot Bratnich Drużyn »
 •  
 • 4-25 lipca 1983 -

  obóz Hufca ZHP im. Budowniczych Polski Ludowej, na który jedzie praktycznie cała 1 Drużyna Harcerek "Biała Jedynka" W połowie trwania obozu przybywa tam jeden zastep NAL z "Czarnej Jedynki" i organizuje wielkie 3 dniowe podchody pod nazwą "Indiańskie Safarii - polowanie na Czarnego Lwa".

  »
 •  
 • sierpień 1983 - obóz wędrowny na trasie Szlakiem Orlich Gniazd zorganizowany przez 1 Drużynę Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka". Funkcję komendanta pełnił Henryk Grzywka. »
 •  
 • 19 grudnia 1983 - komendant Hufca ZHP zapowiada rozwiazanie drużyn niezalenego harcerstwa Męskiej "Czarnej" i Żeńskiej "Białej". Rozpoczynają sie prześladowania harcerstwa w Skerżysku, które przechodzi do konspiracji i pod opiekę kościoła. »
 •  
 •  
  lipiec 1984 -

  Obóz Partyzancki jako Oddziału AK "Odwet" był symbolicznym przejściem 1 Drużyny Harcerzy "Czarna Jedynka" do konspiracji i początkiem działalności harcerstwa skarżyskiego ZWHP poza strukturami Hufca ZHP im. Budowniczych Polski Ludowej.

  »
 •  
 • 22 sierpnia 1984 - polecenie służbowe zawieszające Czarną Jedynkę i Białą Jedynkę w ZHP »
 •  
 • 1985 - powstaje 5 Skarżyska Drużyna Harcerska. Pierwszym drużynową zostaje Sebastian Zyszczyński
 •  
 • lipiec 1985 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Sztutowo . »
 •  
 •  
  7-21 lipca 1985 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Szumowo przez 1 Drużynę Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka". W obozie wzięło udział 28 osób, funkcję komendanta pełnił Krzysztof Mika. »
 •  
 •  
  29 lipca 1985 - prowokacja SB - Aresztowanie Drużynowego "Czarnej Jedynki" pod fałszywymi zarzutami. Milicja aresztuje Krzysztofa Mikę, przetrzymuje 48 godzin i kieruje do prokuratury wniosek o zastosowanie sankcji w postaci więzienia pod fałszywymi zarzutami rabunku i gwałtu. Prokurator nie zgadza się na zastosowanie sankcji, a Krzysztof Mika posiada alibi na dzień rzekomego napadu (Lilita Katerżawa i kilku innych świadków). Przesłuchano też inne osoby (Lidię Myślińską, Lilitę Katerżawę, Beatę Barcicką), wypytując miedzy innymi o nielegalnie zorganizowany obóz w Szumowie. »
 •  
 • 21 września 1985 -

  Zbiórka 1 Drużyny Harcerzy "Czarna Jedynka" połączona z akcją "Król Ćwieczek"

  »
 •  
 • 2 września 1985 - na funkcję drużynowej 5 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej został mianowany Jacek Zalewski
 •  
 • październik 1985 - na funkcję drużynowej 5 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej został mianowany Andrzej Białek
 •  
 • 5-6 października 1985 - xVII Marsze na Orientację Jasieniec k. Iłży
  1 miejsce w Nietypowych MnO - K. Mika, A.Białek
  2 miejsce w klasyfikacji Generalnej - K. Mika, A. Białek
  3 miejsce w Nocnej Zabwie z Mapą - K. Kuszewski, Niewczas
  2 miejsce w Grze Szwajcarskiej - R.Stachyra, T.Gembski
  5 miejsce w Klasyfikacji Generalnej - R.Stachyra, T.Gembski   »
 •  
 • 1986 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Zbigniew Świątek
 •  
 • 15 lutego 1986 -

  na plebanii parafii pw. Świętego Józefa odbywa się "III Festiwal piosenki harcerskiej ZET", w którym udział udział biorą harcerze i harcerki Czarnej i Białej Jedynki. Na festiwalu prezentowane są piosenki powstałe w środowisku

  »
 •  
 • marzec 1986 - na funkcję drużynowej 5 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej został mianowany Jacek Zalewski
 •  
 • lipiec 1986 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Ulucz przez 1 Drużynę Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka". Funkcję komendanta pełnił Krzysztof Mika. »
 •  
 • lipiec 1986 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Operacja Bieszczady '40 . »
 •  
 • 11 października 1986 - na funkcję drużynowej 1 Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater została mianowana Katarzyna Osiakowska
 •  
 • - obóz wędrowny na trasie Bieszczady zorganizowany przez 107 Skarżyską Drużynę Harcerzy. Funkcję komendanta pełnił Andrzej Białek. »
 •  
 • 1987 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Andrzej Adamczyk
 •  
 • 1987 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Ryszard Sadza
 •  
 • 1987 - na funkcję drużynowej 5 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej został mianowany Hubert Nowak
 •  
 • 1987 - na funkcję drużynowego 11 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Krzysztof Kralewski
 •  
 • luty 1987 - zimowisko w miejscowości Wrocław zorganizowane przez 5 Skarżyską Drużynę Harcerską. »
 •  
 • 9-10 czerwca 1987 - iII Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski - Tarnów »
 •  
 • lipiec 1987 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Operacja Bieszczady '40 . »
 •  
 • 4 lipca 1987 - obóz wędrowny na trasie Obóz wędrowny Roztocze (Zakończenie w Wąwolnicy) zorganizowany przez 1 Drużynę Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka". W obozie wzięły udział 3 osoby, funkcję komendanta pełnił Andrzej Adamczyk. »
 •  
 • 19 września 1987 -

  Odsłonięcie Pomnika Harcerza w Skarżysku - Kamiennej

  »
 •  
 • 1988 -

  Obóz wędowny "Czarnej Jedynki" po Roztoczu, zakończony w Bieszczadach

   »
 •  
 • 1988 - powstaje Drużyna SZCZYT SHK ZAWISZA.
 •  
 • 1988 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Paweł Koperwas
 •  
 • 16 kwietnia 1988 -

  skarżyskie drużyny ZHP biorą udział w Manewrach Techniczno-Obronnych

  »
 •  
 • maj 1988 -

  Podczas zbiórki na Rejowie dh Krzysztof Kralewski przekazuje "stery" 11 Drużyny Harcerzy im. Alka Dawidowskiego druhowi Jarosławowi Hakenbergowi

  »
 •  
 • 10-12 czerwca 1988 -

  44 lata po śmierci na polanę na Wykusie powrócił major Jan Piwnik "Ponury". Trwające trzy dni uroczystości pogrzebowe stały się wielką demonstracją patriotyczną, na którą przybyły tysiące uczestników z kraju i zza granicy. Bardzo widoczną i ważną rolę w przygotowaniu i sprawnym zabezpieczeniu uroczystości pełnili harcerze, których setki stawiły się na służbę podczas Ostatniej Drogi Komendanta.

  »
 •  
 • lipiec 1988 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Operacja Bieszczady '40 . »
 •  

1989

 • 1989 -

  Spotkanie w Sielpi ZHR skarżyskiego z zaprzyjaźnionym środowiskiem koneckim ZHP

   »
 •  
 • 1989 - powstaje 15 Skarżyska Drużyna Harcerska. Pierwszym drużynową zostaje Roland Langer
 •  
 • 1989 - powstaje Samodzielny Zastęp "Dragon".
 •  
 • 1989 - powstaje Związek Drużyn w Skarżysku.
 •  
 • 1989 - na funkcję drużynowego Drużyny SZCZYT SHK ZAWISZA został mianowany Paweł Koperwas
 •  
 • 1989 - 3 Skarżyska Drużyna Harcerzy im. Obrońców Westerplatte zmieniła nazwę na 3 Drużyna Harcerzy .
 •  
 • 1989 - na funkcję drużynowej 5 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej został mianowany Robert Gelbert
 •  
 • 1989 - na funkcję przybocznej w 15 Skarżyskiej Drużynie Harcerskiej został mianowany Marcin Świątek
 •  
 • 1989 - obóz wędrowny na trasie Beskid Niski - Bieszczady zorganizowany przez 3 Drużynę Harcerzy. Funkcję komendanta pełnił Ryszard Sadza. »
 •  
 •  
  lipiec 1989 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Operacja Bieszczady '40 . »
 •  
 • 10 września 1989 -

  Biwak środowiska na Wykusie, na którym m.in. dyskutowano o stworzeniu skarżyskich struktur nowo powstałego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  »
 •  
 • 10 września 1989 - powstaje 4 Skarżyska Drużyna Harcerek "Arka".
 •  
 •  
  21 października 1989 -

  Ukazuje się pierwszy rozkaz Hufcowego Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy dh Ryszarda Sadzy. Nowo powstały hufiec swoim działaniem obejmuje trzy miasta: Kielce, Skarżysko – Kamienna, Starachowice oraz Suchedniów gdzie powstaje drużyna próbna. Koordynatorami odpowiedzialnymi za prace w w/w miejscowościach zostają: dh Agata Osóbka (Kielce), dh Rysdzard Sadza (Skarżysko), dh Andrzej Pruś (Starachowice). Hufiec liczy dziewięć drużyn w tym dwie na okresie próbnym.

  »
 •  
 •  
  21 października 1989 - na funkcję drużynowego 3 Drużyny Harcerzy został mianowany Ryszard Sadza
 •  
 • 21 października 1989 - na funkcję drużynowego Suchedniowska Drużyny Harcerzy został mianowany Tomasz Ogonowski
 •  
 •  
  21 października 1989 - na funkcję drużynowego 2 Samodzielna Drużyny Harcerzy "LEŚNI" przy 3 pp leg. AK został mianowany Hubert Wójcik
 •  
 •  
  21 października 1989 - na funkcję hufcowej Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany Ryszard Sadza.
 •  
 •  
  21 października 1989 - na funkcję drużynowej 4 Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Arka" została mianowana Marzena Czyż
 •  
 •  
  21 października 1989 - na funkcję kwatermistrzyni Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany Krzysztof Osóbka.
 •  
 •  
  21 października 1989 - na funkcję z-cy hufcowego Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy została wybrana Agata Osóbka.
 •  
 • 28 października 1989 - z funkcji Koordynatora odpowiedzialnego za pracę w Skarżysku Kamiennej zwolniony zostaje dh Ryszard Sadza. Nowo mianowany na ta funkcję zostaje dh Krzysztof Mika. Powołana (reaktywowana) zostaje 2 DH-ek kóra w następnym rozkazie  zostaje przemianowana na 1 Drużynę Harcerek "BJ"oraz przyjęta w szeregi ZHR-u zostaje "Czarna Jedynka". Po tygodniu pracy w strukturach ZHR-u okres próbny 2 Samodzielnej Drużyna Harcrzy zostaje zamknięty z wynikiem negatywnym. »
 •  
 •  
  28 października 1989 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Krzysztof Mika
 •  
 • 28 października 1989 - na funkcję drużynowej 1 Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater została mianowana Ewa Nowak
 •  
 • 1 października 1989 - powstaje Suchedniowska Drużyna Harcerzy .
 •  
 • ok. 11 listopada 1989 - odbywa się Rajd "Rota" »
 •  
 •  
  grudzień 1989 - ukazuje się kolejny rozkaz Hufcowego dh Ryszarda Sadzy Nr L3/89 w którym m.in. powołana zostaje pierwsza w środowisku Komisja Stopni Harcerskich w składzie: dh Andrzej Pruś HR – Przewodniczący, dh Agata Osóbka HR, dh Krzysztof Osóbka HR, dh Marek Różycki HR, dh Ryszard Sadza HO, dh Zbigniew Świątek HO. »
 •  
 • grudzień 1989 - Pod koniec grudnia 1989 r skarżyskie drużyny ZHR wystawiły Jasełka. Przedstawienie przygotowano z dużym rozmachem - zadbano o odpowiednie stroje wypożyczone z ZDK i zaangażowano większość harcerek i harcerzy. Między innymi w rolę św Józefa wcielił się dh Sławomir Markowski, a Marię zagrała dh Ewa Nowak. Przedstawienie wystawiono dwa razy - w parafii Br. Alberta i w parafii MBO. »
 •  

1990

 • 1990 - Suchedniowska Drużyna Harcerzy zostaje rozwiązana.
 •  
 • 1990 - powstaje 2 Skarżyska Drużyna Harcerek.
 •  
 • 1990 - na funkcję drużynowego 3 Drużyny Harcerzy został mianowany Rafał Lange
 •  
 • 1990 - na funkcję drużynowej 4 Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Arka" została mianowana Joanna Zych
 •  
 • 1990 - na funkcję drużynowej 1 Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater została mianowana Beata Ciesielska
 •  
 •  
  13-14 stycznia 1990 - na Mostkach k/Suchedniowa odbywa sie Kurs Instruktorski dla Harcerek i Harcerzy Środowiska Świętokrzyskiego »
 •  
 • 15 stycznia 1990 - rozkazem Naczelnika ZHR L1/90 oficjalnie powołano Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Harcerzy z p.o. hufcowego Ryszardem Sadzą. Jednoczenie tym samym rozkazem powołana została Małopolska Chorągiew ZHR z komendantem phm Józefem Mitką, w skład której wszedł ŚHHiH. »
 •  
 • luty 1990 - Zimowisko, a w zasadzie rajd zimowy przeprowadzony w ramach pierwszej akcji zimowej ZHR. W zimowisku brały udział 4 SDH-ek ARKA i 11 SDH-y im. Alka Dawidowskiego. Trasa biegła od Nowej Słupi poprzez Święty Krzyż do Świętej Katarzyny, a dalej Bodzentyn - Kielce i powrót do Skarżyska »
 •  
 •  
  luty 1990 - wychodzi Skaut Świętokrzyski »
 •  
 • 14 lutego 1990 - ukazuje się Biuletyn Informacyjny Chorągwi Małopolskiej ZHR - WATRA Nr 1/6 »
 •  
 • 14 lutego 1990 -

  Przy Świętokrzyskim Hufcu Harcerek i Harcerzy powołana zostaje Harcerska Służba Ekologiczna. Komendantem służby zostaje dh Paweł Kierasiński.

  »
 •  
 •  
  14 lutego 1990 - przy Świętokrzyskim Hufcu Harcerek i Harcerzy powołana zostaje Harcerska Służba Ekologiczna. Komendantem służby zostaje dh Paweł Kierasiński. »
 •  
 •  
  14 lutego 1990 - na funkcję [Koordynator H.S.E.] Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany Paweł Kierasiński.
 •  
 • 18 lutego 1990 - msza Święta w 50 rocznicę rozstrzelania członków organizacji "Orzeł Biały" »
 •  
 • 23 lutego 1990 - gra - Wieczór Byznesmenów- w PTTK »
 •  
 • 17 marca 1990 - spotkanie KPH przy herbatce »
 •  
 • 6 kwietnia 1990 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Paweł Wężyk
 •  
 • 6 kwietnia 1990 - na funkcję kwatermistrza w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Erwin Nowak
 •  
 • 22 kwietnia 1990 - środowisko Skarżyskie ZHR organizuje z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi happening traktujący o ochronie środowiska. Podczas happeningu były zbierane pod kościołami podpisy pod wnioskiem o zachowanie lasów okalających miasto od strony Północnej. »
 •  
 • 28-29 kwietnia 1990 - odbywa się Rajd o Włócznię św. Jerzego »
 •  
 • maj 1990 - ukazuje się Biuletyn Informacyjny Chorągwi Małopolskiej ZHR - WATRA »
 •  
 • 15 maja 1990 - szkolenie Harcerskiej Służby Ekologicznej na Strażników Ochrony Przyrody »
 •  
 • 25 maja 1990 - spotkanie KPH "Białej Jedynki" w sprawie obozu letnig. Zaproszenie wykonane przez introligatornię "Czarnej Jedynki" »
 •  
 • 1-3 czerwca 1990 - biwak 1 DH-y „Czarna Jedynka” im. Stanisława Staszica w miejscowości Łazy. »
 •  
 • 3 czerwca 1990 - na funkcję przybocznego w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Sławomir Markowski
 •  
 • 29 czerwca - 14 lipca 1990 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Jeleniów przez Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Harcerzy. Funkcję komendanta pełnił hm Henryk Grzywka HR. »
 •  
 • 11 lipca 1990 - na funkcję kwatermistrza w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Marek Markowski
 •  
 • 13 lipca - 2 sierpnia 1990 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Piekło przez Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Harcerzy. W obozie wzięło udział 65 osób, funkcję komendanta pełnił Ryszard Sadza. »
 •  
 • 26 lipca - 13 sierpnia 1990 - obóz wędrowny na trasie Bieszczady - Częstochowa zorganizowany przez 1 Drużynę Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka". W obozie wzięło udział 13 osób, funkcję komendanta pełnił pwd. Paweł Wężyk. »
 •  
 • 6-13 sierpnia 1990 - odbywa się Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę »
 •  
 •  
  22 sierpnia 1990 - wychodzi Rozkaz Specjalny L1/90, Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy »
 •  
 • 27-28 sierpnia 1990 - odbywa się Święto "Białej Jedynki" »
 •  
 • 29 sierpnia - 1 września 1990 - odbywa się Biwak w Piekle »
 •  
 • 15 września 1990 -

  Dla druhen z "Białej Jedynki" został zorganizowany (przez połączone siły męskich drużyn ZHP i ZHR) bieg po odzyskanie proporca, który został skradzony (przez Gebelsa i winia) z biwaku na Rejowie (dn. 1990.08.27).

  »
 •  
 • 16 września 1990 - święto 4 Drużyny Harcerek – Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. »
 •  
 • 23 września 1990 - msza Święta na roczpoczęcie roku harcerskiego »
 •  
 • 29 września 1990 - dzień chłopaka przygotowany przez 4 i 1 Drużynę Harcerek »
 •  
 • 27-28 października 1990 - w Sielpi k/Końskich odbywają się I Zawody Świętokrzyskiego Hufca ZHR na Orientację »
 •  
 • 4 listopada 1990 - na funkcję hufcowej Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany Roman Białek.
 •  
 • 10 listopada 1990 - na funkcję kwatermistrza w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Sławomir Markowski
 •  
 •  
  17 listopada 1990 - pierwszy rozkaz nowego Hufcowego Świętokrzyskieg Hufca Harcerek i Harcerzy pwd. Romana Białka »
 •  
 • 17 listopada 1990 - powstaje 8 Skarżyska Drużyna Harcerzy.
 •  
 • 17 listopada 1990 - na funkcję [Red. Naczel. Skauta Świętokrz.] Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany Zbigniew Świątek.
 •  
 • 21-26 listopada 1990 - harcerki i Harcerze z ŚHHiH uczestniczą w pielgrzymce do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. (w róznych dokuemntach występuje data 24-25 jeżeli może ktoś to zweryfikować to byłoby super - dop. J.Cel) »
 •  
 • 1 grudnia 1990 - zabawa "Andrzejkowa" w Sankturaium MBO na ul. Wileńśkiej »
 •  
 • 15-16 grudnia 1990 - odbywa się Pielgrzymka zimowa do Częstochowy »
 •  
 • 22 grudnia 1990 - na funkcję kwatermistrza w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Erwin Nowak
 •  
 • 30 grudnia 1990 - spotkanie KPH "Białej Jedynki" w sprawie zimowiska i balu karnawowego »
 •  

1991

 • 1991 - powstaje 12 Drużyna Harcerska.
 •  
 • 1991 - na funkcję przybocznego w 11 Skarżyskiej Drużynie Harcerzy został mianowany Mariusz Nawrot
 •  
 • 1991 - na funkcję zastępowej w 3 Skarżyskiej Drużynie Harcerek "Wejki" została mianowana Agnieszka Mączyńska
 •  
 •  
  4 stycznia 1991 - odbywa się w Sanktuarium MBO na ul. Wileńskiej w progamie oprócz wspólnej Mszy Świętej prezentacja filmu video z pielgrzymki do Wilna »
 •  
 • 5 stycznia 1991 - w szkole podstawowej Nr 5 odbywa się Bal Karnawałowy Środowiska ZHR »
 •  
 •  
  14 stycznia 1991 -

  Rozkazem L1/91 z dnia 14 stycznia 1991 r.:

  - zostaje przyjęta na okres próbny 3 miesięcy 2 Drużyna Harcerek ze Skarżyska Kamiennej, po. Drużynowej zostaje dh Anna Gembska och.;

  - z funkcji Redaktora Naczelnego "Skauta Świętokrzyskiego" nieregularnego pisma ŚHHiH zostaje odwołany pwd. Zbigniew Świątek a na jego miejsce zostaje powołany nowy Redaktor dh Cezary Kopeć. wyw.

  »
 •  
 •  
  14 stycznia 1991 - na funkcję drużynowej 2 Skarżyskiej Drużyny Harcerek została mianowana Anna Gembska
 •  
 •  
  14 stycznia 1991 - na funkcję [Red. Naczel. Skauta Świętokrz.] Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany Cezary Kopeć.
 •  
 •  
  22 stycznia 1991 - ukazuje się rozkaz Nr L2/91 p.o. Hufcowego pwd. Romana Białka. W struktury ZHR zostaje przyjęta 8 Drużyna Harcerzy ze Skarżyska-Kamiennej. Podziękowania specjalne dla hm Krzysztofa Miki, który został powołany do służby wojskowej i złożył Komendowanie Zwiazkiem Drużyn Skarżysko (ówczesny odpowiednik Szczepu w ramach Hufca) »
 •  
 •  
  22 stycznia 1991 - na funkcję drużynowego 8 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Tomasz Kszczot
 •  
 • 27 stycznia - 7 lutego 1991 - zimowisko w miejscowości Jelenia Góra (Jelenia Góra - Cieplice) zorganizowane przez 1 Drużynę Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka". Funkcję komendanta pełnił Paweł Wężyk. »
 •  
 • 27 stycznia - 8 lutego 1991 - zimowisko w miejscowości Nieobozowa Akcja Zimowa (NAZ) zorganizowane przez Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Harcerzy. Funkcję komendanta pełnił Roman Białek. »
 •  
 • 29 stycznia - 5 lutego 1991 -

  Zimowisko 11 SDH-y i 8 DH-y w Gąsawach k/Szydłowca Komendant Jarosław Hakenberg

  »
 •  
 •  
  luty 1991 - małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR - Biulety Informacyjny (artykuły, rozkazy, infomracje jednym słowem kopalnia wiedzy) »
 •  
 • 9 lutego 1991 - zabawa ostatkowa środowiska w PTTK »
 •  
 •  
  17 lutego 1991 - msza Święta w 51 rocznicę rozstzrelania członków organizacji "Orzeł Biały" »
 •  
 • 23 lutego 1991 - ukazuje się rozkaz Nr L3/91 p.o. Hufcowego pwd. Romana Białka »
 •  
 • 23 lutego 1991 - na funkcję drużynowego 3 Drużyny Harcerzy został mianowany Mariusz Mazanka
 •  
 •  
  23 lutego 1991 - na funkcję kapelana Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany ks. Dariusz Stańczyk.
 •  
 •  
  23 lutego 1991 - na funkcję drużynowego 11 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Paweł Nowak
 •  
 • marzec 1991 - prawie po rocznej przerwie wychodzi Skaut Świętokrzyski »
 •  
 •  
  marzec 1991 -  małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR - Biulety Informacyjny (artykuły, rozkazy, dowcipy, informacje jednym słowem kopalnia wiedzy) »
 •  
 •  
  17 marca 1991 - ukazuje się rozkaz Nr L4/91 p.o. Hufcowego pwd. Romana Białka w sprawie m.in zamknięcia prób na stopnie harcerek i harcerzy. »
 •  
 •  
  17 marca 1991 - na funkcję [Koordynator H.S.E.] Świętokrzyskiego Hufca Harcerek i Harcerzy został wybrany Paweł Wężyk.
 •  
 • 6-7 kwietnia 1991 - w Bliżynie odbywają się zawody Zastępów Chorągwi Małopolskiej przeprowadzone na poziomie Hufca Świętokrzyskiego, uczestniczyło w nich 6 zastępów męskich i 3 zastępy żeńskie. Pierwsze miejsca zdobyli: zastęp „Pantery” 1 DH „Biała Jedynka” oraz zastęp „Kondory” z 1 DH „Czarna Jedynka”. »
 •  
 • 14 kwietnia 1991 - wychodzi Nr promocyjny biuletynu informacyjnego 3DH redagowany przez dh Michała Witkowskiego »
 •  
 • 20-21 kwietnia 1991 - odbywa się Rajd o Włócznię św. Jerzego »
 •  
 •  
  28 kwietnia 1991 - ukazuje się rozkaz Nr L5/91 p.o. Hufcowego pwd. Romana Białka, do rozkazu dołączony został krótki informator hufcowego o bieżących wydarzeniach. »
 •  
 • 28 kwietnia 1991 - wychodzi biuletyn informacyjny 3 Drużyny Harcerzy pn. "Trójka" »
 •  
 • 3 maja 1991 - w dniu 3 maja odbyła sie uroczysta Masza Święta w Kościele pw. MBO. »
 •  
 • 4-5 maja 1991 - święto 3 Drużny Harcerzy - Biwak na Wykusie »
 •  
 •  
  11-12 maja 1991 - w Starachowicach w Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzone zostały Chorągwiane Zawody Zastępów, Chorągwi Małopolskiej. Komendantem Zlotu został pwd Miłosz Trukawka, Oboźnym – pwd Mariusz Zięba. Pierwsze miejsce i pierścień Św. Jadwigi w ktegorii dziewcząt zdobył zastęp “Pantery” z 1 DH “Białej Jedynki”, miejsce pierwsze i Włócznię Św. Jerzego w kategorii męskiej zdobyła zastęp “Orły” z 11 Druzyny Harcerzy.j. »
 •  
 • 22 maja 1991 - 3 Drużyna Harcerzy zmieniła nazwę na 3 Drużyna Harcerzy im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego .
 •  
 •  
  26 maja 1991 - ukazuje się rozkaz Nr L6/91 p.o. Hufcowego pwd. Romana Białka »
 •  
 • 30 maja - 1 czerwca 1991 - biwak 1 DH-y „Czarna Jedynka” im. Stanisława Staszica nad zalewem Rejowskim. »
 •  
 • czerwiec 1991 - odbywa się Zlot Bratnich Drużyn »
 •  
 •  
  2-4 czerwca 1991 - do Kielce w dniu  3 czerwca oraz do Radomia 4 czerwca z wizytą przybywa Ojciec Święty Jan Paweł II. Środowisko Świętokrzyskie czynnie właczą się w Białą Służbę. Z pieszą pielgrzymką do Radomia w dniu 02.06 wyrusza "Czarna Jedynka" podczas której pełni służbę porządkową i drogową, pozostała część środowiska pełni służbę w Kielcach gdzie Komendantem BS-ki jest hm Henryk Grzywka HR. »
 •  
 • 14-16 czerwca 1991 - odbywa się Zlot Bratnich Drużyn »
 •  
 • 2-21 lipca 1991 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Leszczyny przez Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Harcerzy. W obozie wzięło udział 60 osób, funkcję komendantki pełniła phm. Katarzyna Osiakowska wędr. »
 •  
 • 7-28 lipca 1991 -

  Największy obóz ZHR jaki był zorganizowany przez środowisko świętokrzyskie liczba uczestników wynosiła 110 osób.

  »
 •  
 •  
  13 lipca 1991 - ślub dh Małgorzaty Kopeć i dh Krzysztofa Miki. W uroczystości zaślubin w kościele MBO na ulicy Białej bierze udział między innymi większość uczestniczek obozu w Leszczynach »
 •  
 • 5-15 sierpnia 1991 -

  na trasę Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę rusza Grupa Harcerska licząca ponad 100 harcerek i harcerzy. Po zakończeniu pielgrzymowania grupa wzięła udział w Światowych Dniach Młodzieży pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II, które odbywały się tego roku w Częstochowie.

  »
 •  
 • 8-15 sierpnia 1991 - w Olsztynie k.Częstochowy odbył się Zlot 80-lecia Harcerstwa. Ostatnim akcentem zlotu był udział w Światowych Dniach Młodzieży z udziałem Jana Pawła II, które w dniach 14-15 sierpnia odbywały się w Częstochowie. »
 •  
 • 26-29 sierpnia 1991 - odbywa się I edycja Biwaku w Piekle »
 •  
 • 14 września 1991 - w dniu 14 września 1991r. harcerze "Jedenastki" z okazji swojego święta przygotowali grę terenową, na zakończenie na Rejowie odbyło się obrzędowe ognisko. Gra miała fabułę wojenną, uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć skarb. Skarbem była "prywatna" kolekcja znaczków dh Hakenberga. Niestety, skarb był ukryty gdzieś przy rzece Kamiennej w okolicy tzw. "betonów" i znaleźli go cywile wcześniej niż harcerze :-))) Dh HQ więcej swoich znaczków nie zobaczył »
 •  
 •  
  22 września 1991 - ukazuje się rozkaz Nr L7/91 p.o. Hufcowego pwd. Romana Białka »
 •  
 • ok. 11 listopada 1991 -

  w Zielonce koło Warszawy odbywa się Rajd "Rota", w którym biorą udział dwa patrole ze Skarżyska - połączone siły 1 SDH-y i 3 SDH-y oraz patrol 11 SDH-y

  »
 •  
 • 16 listopada 1991 - na funkcję kwatermistrza w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Bartłomiej Szydłowski
 •  
 • 16 listopada 1991 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Sławomir Markowski
 •  
 •  
  16 listopada 1991 - na funkcję przybocznego w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Rafał Obarzanek
 •  
 •  
  17 listopada 1991 - ukazuje się ostatni rozkaz Nr L8/91 p.o. Hufcowego pwd. Romana Białka. Hufiec dzieli się na trzy jednostrki tj.: - Świętokrzyski Hufiec Harcerzy z hufcowym pwd. Romanem Białkiem; - Skarżyski Związek Drużun Harcerek (z drużynami z Kielce) z Komendantką phm. Katarzyną Osiakowską; - Starachowicki Związek Drużyn Harcerek Z Komendantką dh Edytą Nowk wędr. »
 •  
 • 17 listopada 1991 - Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Harcerzy zostaje rozwiązany.
 •  
 • 17 listopada 1991 - powstaje Świętokrzyski Hufiec Harcerzy.
 •  
 • 17 listopada 1991 - powstaje Skarżyski Związek Drużyn Harcerek.
 •  
 • 17 listopada 1991 - powstaje Starachowicki Związek Drużyn Harcerek.
 •  
 • 30 listopada 1991 - zabawa "Andrzejkowa" -opis wg zdjęcia »
 •  
 • grudzień 1991 - wychodzi biuletyn informacyjny dla harcerek Małopolskiego Okręgu ZHR "ISKRA" »
 •  
 • 5 grudnia 1991 - namiestniczka Harcerek wydaje rozkaz L1/91 »
 •  
 • 5 grudnia 1991 - powstaje 3 Skarżyska Drużyna Harcerek "Wejki". Pierwszą drużynową zostaje Renata Piasecka
 •  
 • 14-15 grudnia 1991 - odbywa się 10 edycja Pielgrzymka zimowa do Częstochowy »
 •  
 • 15 grudnia 1991 - na funkcję hufcowego Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy został wybrany Roman Białek.
 •  
 •  
  24 grudnia 1991 - ukazuje się pierwszy rozkaz Nr L1/91 p.o. Hufcowego Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy pwd. Romana Białka »
 •  
 • 31 grudnia 1991 - harcerki i harcerze organizują zabawę sylwestrową w sali hotelu "Promień". Zabawa poprzedzona była m.in. zorganizowanym przez instruktorki i instruktorów Kursem Tańca »
 •  

1992

 • 1992 - na funkcję drużynowej 2 Starachowicka Drużyny Harcerek "Gniazdo" została mianowana Edyta Nowak
 •  
 • 1992 - na funkcję drużynowej 7 Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Łąka" została mianowana Monika Łachmańska
 •  
 • 1992 - na funkcję przybocznej w 3 Skarżyskiej Drużynie Harcerek "Wejki" została mianowana Agnieszka Mączyńska
 •  
 • 1992 - na funkcję drużynowej 1 Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater została mianowana Aneta Sroka
 •  
 • 1992 - na funkcję drużynowej 2 Skarżyskiej Drużyny Harcerek została mianowana Katarzyna Chmiela
 •  
 • 1992 - na funkcję drużynowej 15 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej został mianowany Marcin Świątek
 •  
 • 1992 - na funkcję drużynowej 3 Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Wejki" została mianowana Edyta Domagała
 •  
 • styczeń 1992 - w ramach zadań przedrajdowych przed warszawskim rajdem "Arsenał" harcerze 11 SDH-y zarejestrowali na zamarzniętej tafli Rejowa fotoreportaż z "Wyprawy na Biegun Bółnocny". W inscenizacji wzięły także udział harcerki z 4 SDH-ek. »
 •  
 •  
  1 stycznia 1992 - ukazuje się Gazetka "GLOB" red. dh Sławka Klimka »
 •  
 • 5 stycznia 1992 -

  Środowisko Świętokrzyskie ZHR (Świętokrzyski Hufiec Harcerzy, Skarżyski Związek Drużyn Harcerek, Starachowicki Związek Drużyn Harcerek) spotkało się na wspólnym opłatku harcerskim. Kapelan ŚHH ks. Dariusz Stańczyk wygłosił kilka gorących słów, 4 SDH-ek przygotowała przedstawienie. Zaprezentowana została także wystawa fotograficzna „Pielgrzymka, sierpień 91”.

  »
 •  
 • 12 stycznia 1992 - na funkcję drużynowej 4 Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Arka" została mianowana Monika Sabat
 •  
 • 27 stycznia - 7 lutego 1992 -

  Zimowisko 1 DH i 3 DH w Karłowie (Kotlina Kłodzka).W zimowisku uczestniczyło 10 osób komendantem był dh Mariusz Mazanka ćw., kwatermistrzem dh Bartłomiej Szydłowski mł.

  »
 •  
 • luty 1992 - zimowisko w miejscowości Ubyszów . Funkcję komendanta pełnił pwd. Paweł Nowak. »
 •  
 • 1 lutego 1992 -

  Kurs drużynowych organizowany przez Namiestniczkę Naczelniczki Harcerek Okręgu Małopolskiego (z siedzibą w Kielcach) w którym uczestniczą drużynowe Świętokrzyskiego Związku Drużyn Harcerek i Starachowickiego Związku Drużyn Harcerek.

  »
 •  
 • 1 lutego 1992 -

  Zimowisko 2 Skarżyskiej Drużyny Harcerek, komendantką obozu zimowego była dh Anna Gembska

  »
 •  
 • 2 lutego 1992 -

  Zimowisko Starachowickiego Zwiazku Drużyn Harcerek (najprawdopodobniej z udziałem drużyn ze Skarżyska - red. Jogi)

   

  »
 •  
 • marzec 1992 - powstaje 7 Skarżyska Drużyna Harcerek "Łąka".
 •  
 • 27-29 marca 1992 -

  odbyła się pierwsza edycja "Arsenału" - rajdu 11 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy. Bazą rajdu była SP 2 na Borze, zwycięzcami został patrol "Białe" z 1 SDH-ek "Biała Jedynka", drugie miejsce zajął patrol "Wilki" z 8 SDH-y im. Romualda Traugutta

  »
 •  
 •  
  1 kwietnia 1992 - wychodzi pierwszy w 1992 r. Nr "Skauta Świętokrzyskiego" - "Nieregularnego pisma Hufca Świętokrzyskiego ZHR". Redaktor Naczelny: dh Michał Witkowski »
 •  
 • 4 kwietnia 1992 -

  Msza Św. z okazji rozpoczęcia działaności drużyny męskiej w Skarżysku-Kościelnym

  »
 •  
 • 11 kwietnia 1992 -

  W Kielcach odbył się Sejmik Zastępowych Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy. Uczestniczyło w nim 17 zastępowych.

  »
 •  
 •  
  12 kwietnia 1992 -

  Rozkazem Nr L 2/92 Hufcowy Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy pwd. Roman Białek HO przyjął na okres próbny 3 m-cy w struktury ZHR 2 Skarżyską Drużynę Harcerzy. p.o. drużynowego został dh Krzysztof Warszawa a opiekunem drużyny pwd. Cezary Kopeć.

  »
 •  
 • 12 kwietnia 1992 -

  Zlot Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy w Kielcach.

  »
 •  
 • 12 kwietnia 1992 - na funkcję drużynowego 2 Samodzielna Drużyny Harcerzy "LEŚNI" przy 3 pp leg. AK został mianowany Krzysztof Warszawa
 •  
 • 30 kwietnia - 3 maja 1992 -

  I Świętokrzyski Rajd "Płaskiego Węzła" w którym uczestniczyła 11 Skarżyska Drużyna Harcerzy.

  »
 •  
 • ok. 1 maja 1992 - odbywa się Święto "Trójki" »
 •  
 • 9-10 maja 1992 - odbywa się I edycja Rajdu o Włócznię św. Jerzego »
 •  
 • 16-17 maja 1992 - środowisko Skarżyskie (ok. 80 osób) bierze udział w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem Relikwii Św. Rafała Kalinowskiego do Ostrej Bramy. Środowisko składa dar od ZHR dla Sanktuarium – białą stułę. »
 •  
 • 22-24 maja 1992 -

  W dniach 22-24 maja odbył się zorganizowany po raz pierwszy przez 13 Drużynę Harcerską im. Witolda Ergietowskiego z ZHP Rajd Harcerski "HARCLAND"

  »
 •  
 •  
  24 maja 1992 - na funkcję drużynowego 3 Drużyny Harcerzy im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego został mianowany Michał Witkowski
 •  
 • 12-14 czerwca 1992 -

  Na Wykusie odbył się Zlot Bratnich Drużyn zorganizowany przez ŚHH. Wzięło w nim udział 216 osób z ZHR, SHK Zawisza i ZHP –56.Komendantem zloty był pwd. Roman Wróbel HR.

  »
 •  
 • 27 czerwca 1992 -

  27 czerwca kościele pw. Św . Józefa w Skarżysku Zachodnim sakrament małżeństwa zawarli Drużynowa 2 DH-ek dh Anna Gembska i  dh Sławomir Leśniewski z 1DH-y

  »
 •  
 • lipiec 1992 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Ciszyca Górna przez 2 Skarżyską Drużynę Harcerek. Funkcję komendantki pełniła dh Anna Gembska. »
 •  
 • lipiec 1992 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Wiosna k. Sielpi przez Skarżyski Związek Drużyn Harcerek. »
 •  
 • 1-18 lipca 1992 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Wąsosz k/ Końskich przez 8 Skarżyską Drużynę Harcerzy. W obozie wzięło udział 30 osób, funkcję komendanta pełnił dh Tomasz Kszczot. »
 •  
 • 1-18 lipca 1992 - obóz wędrowny na trasie Góry Stołowe-Gorce (Wieściszowice - Karłów - Radochów - Lubomierz) zorganizowany przez 1 Drużynę Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka". W obozie wzięło udział 8 osób, funkcję komendanta pełnił Sławomir Markowski ćw. »
 •  
 • 5-26 lipca 1992 - obóz wędrowny na trasie Ujazd-Wiosna (Ujazd-Jeleniów-Nida-Bolmin-Bocheniec-Wiosna) zorganizowany przez 11 Skarżyską Drużynę Harcerzy. W obozie wzięło udział 11 osób, funkcję komendanta pełnił pwd. Jarek Hakenberg HO. »
 •  
 • 6-22 lipca 1992 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Daugmale k/Rygi przez 3 Drużynę Harcerzy im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Funkcję komendanta pełnił pwd. Zbigniew Świątek HO. »
 •  
 • 6-13 sierpnia 1992 -

  Środowisko Skarżyskie ZHR uczesticzy w XIV Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy (1992.08.06.-13). Oprócz druzyn skarżyskich we wspólnej grupie pielgrzymowała już tradycyjnie drużyna ZHP z Końskich.

  »
 •  
 •  
  6 sierpnia 1992 - na funkcję kwatermistrza w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Rafał Obarzanek
 •  
 • 21-23 sierpnia 1992 -

  Tradycyjnie jak co roku pod koniec sierpnia (21-23) w Piekle k/Końskich odwywa się Biwak Skarżyskiego Środowiska ZHR. W biwaku uczestniczą drużyny żeńskie i męskie.

  »
 •  
 • 27 sierpnia 1992 -

  Na Rejowie koło wyspy swoją 10 rocznicę reaktywowania uroczyście obchodziła 1 Drużyna Harcerek im. Emilii Plater "Biała Jedynka"

  »
 •  
 • 31 sierpnia 1992 - na funkcję kwatermistrza w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Michał Latos
 •  
 • 31 sierpnia 1992 - na funkcję przybocznego w 1 Drużynie Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Tomasz Grzegorczyk
 •  
 • wrzesień 1992 - ok 15 września 1992 r. "Jedynastacy" obchodzą swoje Święto Drużyny »
 •  
 • 6 września 1992 - 43 Kielkecka Drużyna Harcerzy zmieniła nazwę na 1 Kielecka Drużyna Harcerzy .
 •  
 • 6 września 1992 - na funkcję drużynowego 2 Kielecka Drużyny Harcerzy został mianowany Jarosław Stręk
 •  
 • 6 września 1992 - na funkcję drużynowego 4 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy "Wilk" został mianowany Rafał Obarzanek
 •  
 • 6 września 1992 - na funkcję drużynowego 43 Kielkecka Drużyny Harcerzy został mianowany Grzegorz Wnuk
 •  
 • 6 września 1992 - na funkcję drużynowego 1 Drużyny Harcerzy im. Stanisława Staszica "Czarna Jedynka" został mianowany Paweł Zarzycki
 •  
 • 6 września 1992 - na funkcję drużynowego 43 Kielkecka Drużyny Harcerzy został mianowany Jędrzej Trzciński
 •  
 • 6 września 1992 - na funkcję kwatermistrza Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy został wybrany Rafał Obarzanek.
 •  
 •  
  27 września 1992 -

  List Instruktorek Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerek (omyłkowo w liście wpisne Świętokrzyskiego) oraz Starachowickiego Związku Drużyn Harcerek do Naczelniczki OH-ek w sprawie powołania wspólnego Hufca.

  »
 •  
 • 27 września 1992 - Skarżyski Związek Drużyn Harcerek zmienił nazwę na Świętokrzyski Hufiec Harcerek .
 •  
 • październik 1992 - na funkcję hufcowej Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerek została wybrana Marzena Zielińska.
 •  
 • 3 października 1992 - druhny ze skarżyskich żeńskich Drużyn ZHR zorganizowały dla "swoich" druhów Dzień Chłopaka w formie gry miejskiej zakończonej poczętunkiem na słodko w jednej ze skarżyskich parafii »
 •  
 • 9-11 października 1992 -

  Środowisko kieleckie ZHR organizuje Manewry Technino Obornne dla harcerek i Świętokrzyskiego Związku Drużyn Harcerek ZHR i harcerzy ze Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy ZHR.

  Komendant: phm Grzegorz Wnuk HR "Żbik"

  Oboźny: dh Jarosław Stręk  ćw. "Bizon"

  Kwatermistrz: dh Jędrzej Trzciński ćw "Kruk"

  »
 •  
 • 17-18 października 1992 -

  Instruktorzy i Harcerze Starsi Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy pod patronatem Komendy Hufca przeprowadzają czetro-edycyjny Kurs Zastępowych "BOSS". Poszczególne edycję odbywają się kolejno: w Starachowicach część "B", w Wólce Milanowskiej "O", w Kielcach "O" oraz w Skarżysku-Kamiennej "S"Edycja skarżyska "S" zakończona była biegiem kwalifikującym przyznanie patentu zastępowego.

  Edycja starachowicka kursu odbyła się w harcówce 44 SDH-y zlokalizowanej na ul. Mrozowskiego 1

  »
 •  
 •  
  24 października 1992 -

  Druhowie z 1 DH-y "Czarna Jedynka"obchodzą swoje święto Drużyny.

  »
 •  
 • 7-8 listopada 1992 -

  W Wólce Milanowsiej odbywa się druga edyska Kursu Zastępowych "BOSS" tzw. część "O"

  »
 •  
 • 11 listopada 1992 - 74 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę »
 •  
 • 21-22 listopada 1992 -

  Święto 8 Drużyny Harcerzy im. Romualda Trauguta

  »
 •  
 • 22 listopada 1992 -

  Decyzją Rady Naczelnej Środowisko Świętokrzyskie (Skarżysko, Starachowice, Kielce) wraz z Środowiskami z Tarnobrzegu i Biłgoraju zostają przeniesione z Okręgu Rzeszowskiego do Okręgu Lubelskiego. Dzień wcześniej Przewodniczącym Okręgu lubelskiego zostaje hm Robert Wiraszka.

  »
 •  
 • 27 listopada 1992 - w salkach katechetycznych przy Parafii Św. Józefa odbywa się "Zabawa Andrzejkowa" Środowiska Skarżyskiego ZHR »
 •  
 • 28-29 listopada 1992 -

  W Kielcach odbywa się trzecia cześć "S" Hufcowego Kursu Zastępowych "BOSS"

  »
 •  
 • 12-13 grudnia 1992 -

  Pielgrzymka Zimowa do Częstochowy organizowana z ramienia Swiętokrzyskiego Hufca Harcerek i Świętokrzyskiego Hufca Harcerzy

  »
 •  
 • 19-20 grudnia 1992 -

  W Skarżysku-Kamiennej w SP Nr 13 odbywa się czwarta i ostatnia edycja hufcowego Kursu zastępowych "BOSS" zakończona egzaminem i przyznaniem dla kursantów Patentu "Zastępowego"

  »
 •  
 • 28 grudnia 1992 - na funkcję kwatermistrzyni Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerek została wybrana Edyta Walas.
 •  
 • 28 grudnia 1992 - na funkcję drużynowego 1 Radkowicka Drużyny Harcerek została mianowana Dorota Guzera
 •  
 • 28 grudnia 1992 - na funkcję z-cy hufcowego Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerek została wybrana Monika Sabat.
 •  

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 • 2001 - na funkcję drużynowego 13 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej została mianowana Monika Motyka
 •  
 • 2001 - na funkcję hufcowej Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerek "Jodła" została wybrana Małgorzata Styczeń.
 •  
 • ok. 26 marca 2001 - odbywa się X edycja Arsenału (Rajdu 11 SDH-y) »
 •  
 • 3 maja 2001 - w ramach miejskich obchodów święta Konstytucji skarżyskie środowiska ZHR tradycyjni zabezpieczyły uroczystości pod pomnikiem Niepodległości. Elementem nietypowym było owinięcie pomnika kilkunastometrową flagą. »
 •  
 • 15-17 czerwca 2001 -

  15-07.06.2001
  Jak co roku na Wykusie odbył się Zlot Bratnich Drużyn. Zlot łączył harcerską zabawę z poznawaniem historii ziemi świętokrzyskiej w czasie II wojny światowej oraz organizacją corocznych uroczystości Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich "Ponury"-"Nurt" w rocznicę śmierci mjr. Jana Piwnika "Ponurego"
  Tegoroczny Zlot Bratnich Drużyn rozpoczął się w piątek 15 czerwca równocześnie w Michniowie i w Bodzentynie (planowana trzecia trasa gry mająca swój początek na szczycie Łysicy niestety nie znalazła chętnych). Na grę wyruszyło 5 patroli ze Skarżyska oraz jeden patrol z Warszawy.
  Głównym zadaniem patroli było przeprowadzenie zwiadu terenowego na temat partyzanckiej i wojennej przeszłości regionu (do wylosowania były m.in. miejscowości: Bodzentyn, Michniów, Psary, Wielka Wieś, Bodzentyn, Siekierno, Wzdół Rządowy, Sieradowice), oprócz tego patrole wykonywały dodatkowe zadania (jak rysunek ruin zamku w Bodzentynie, szkic terenowy okolic Kamienia Michnowskiego, nauka piosenek partyzanckich). Całość działa się w klimacie lat partyzanckich, z których bohaterami patrole się utożsamiały, przebijając się w kierunku polany na Wykusie, po drodze zdobywając niezbędne wyposażenie oraz przechodząc sprawdziany sprawnościowe i strzelecki.
  Dzień następny - sobota (16.VI) rozpoczął się od kolejnych zmagań zlotowych (m.in. dokończono konkurencje strzeleckie oraz przedstawiono Scenki z życia Zgrupowań - ich przygotowanie było zadaniem przedrajdowym). Po południu przemieściliśmy się już w okolice kapliczki na Wykusie, gdzie pełniliśmy służby oraz uczestniczyliśmy w uroczystościach. Po Mszy Św. odbyło się krótkie ognisko, następnie całą kolumną ruszyliśmy do Wąchocka (ok. 9 km). Tak rozśpiewanej kolumny te lasy dawno nie widziały. I nie był w stanie przeszkodzić nam coraz mocniej padający deszcz. Nawet, kiedy na miejscu okazało się, że jest jeszcze kilka namiotów "dziesiątek" do rozbicia...
  W niedzielę rano odbyły się ostatnie zmagania zlotowe, a następnie o godzinie 11-tej przemaszerowaliśmy przed opactwo cystersów, gdzie odbyła się Msza Św., po której odbył się przemarsz pod pomnik "Ponurego" na wąchockim rynku, gdzie uroczystości zakończyły się.
  Jeszcze tylko apel końcowy podsumowujący tegoroczny Zlot (zmagania zlotowe wygrał patrol "Orki" z 1 Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Białej Jedynki"), wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród i komendant tegorocznego Zlotu phm Miłosz Trukawka HR zakończył Zlot Bratnich Drużyn Wykus 2001
  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na Wykusie w większym gronie.
  Czuwaj!

  »
 •  
 • 23-27 czerwca 2001 - dziewięciosobowy patrol mieszany (1 SDH-y, 1 BDH-y, 1 SDW-ów, 3 SDH-y, 11 SDH-y i 1 SDH-ek) bierze udział w Białej Służbie podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Lwowa. »
 •  
 • lipiec 2001 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Kruklanki przez Skarżyski Związek Drużyn Harcerek "Jodła". Funkcję komendantki pełniła phm Renata Fiedorowicz HR. »
 •  
 • lipiec 2001 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Tatry, Lachowice przez 3 Skarżyską Drużynę Harcerzy "Włócznia" im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Funkcję komendanta pełnił pwd. Hubert Biegaj HO. »
 •  
 • 5-29 lipca 2001 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Kurs Instruktorski Agricola 2001 . Funkcję komendanta pełnił phm. Przemysław Bryksa HR. »
 •  
 • 14-22 lipca 2001 - obóz wędrowny na trasie Tatry (Tatry) zorganizowany przez 1 Skarżyską Drużynę Wędrowników. W obozie wzięło udział 7 osób, funkcję komendanta pełnił dh Grzegorz Brzeziński ćw. »
 •  
 • 16-28 lipca 2001 - obóz stały zorganizowany w miejscowości Tatry, Lipnica Wielka przez 1 Skarżyski Szczep Harcerzy "Czarni". W obozie wzięły udział 24 osoby, funkcję komendanta pełnił pwd. Michał Nowakowski HO / pwd. Jarosła. »
 •  
 • sierpień 2001 - na funkcję komendanta Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerzy został wybrany Jarosław Cel.
 •  
 • sierpień 2001 - na funkcję drużynowego 1 Bliżyńskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Tomasz Staszewski
 •  
 • sierpień 2001 - na funkcję drużynowej 1 Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" im.Emilii Plater została mianowana Urszula Pisarska
 •  
 • sierpień 2001 - na funkcję drużynowego 1 Skarżyskiej Drużyny Wędrowników został mianowany Michał Nowakowski
 •  
 • sierpień 2001 - na funkcję drużynowej 1 Bliżyńskiej Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" została mianowana Ada Grzybowska
 •  
 • sierpień 2001 - na funkcję drużynowej 1 Skarżyskiej Gromady Zuchowej "Leśne Duszki" została mianowana Ewelina Wypchło
 •  
 • 7 sierpnia 2001 - powstaje 1 Bliżyńska Drużyna Harcerek "Biała Jedynka".
 •  
 • wrzesień 2001 - na funkcję z-cy komendanta Skarżyskiego Związku Drużyn Harcerzy został wybrany Krzysztof Radzimowski.
 •  
 • 29 września 2001 -

  Bieg historyczny "Szyszak" wygrywa zastęp "Białe Foki" z 1 Bliżyńskiej Drużyny Harcerek "Biała Jedynka" prowadzony przez dh Ewę Nowakowską

  »
 •  
 • 29 września 2001 - odbywa się Święto "Czarnej Jedynki" »
 •  
 • 24 grudnia 2001 - w wigilijny poranek skarżyscy harcerze i harcerki w towarzystwie św. Mikołaja ponownie odwiedzili dzieci pozostające na święta w szpitalu. W rolę Mikołaja wcielił się pwd. Michał Nowakowski »
 •  

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 • 20 lutego 2016 - odbywa się Dzień Myśli Braterskiej w którym uczestniczyły drużyny ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza oraz Związku Harcerstwa Polskiego »
 •  
 • 1 kwietnia 2016 - powstaje Okręg Staropolski ZHR.
 •  
 • 8-10 kwietnia 2016 - odbywa się XXV edycja Arsenału (Rajdu 11 SDH-y) »
 •  
 • 9 kwietnia 2016 - zbiórka Sprawozdawczo - Wyborcza Obwodu Świętokrzyskiego ZHR »
 •  
 • 9 kwietnia 2016 - na funkcję drużynowego 11 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy został mianowany Filip Żmijewski
 •  
 • 10 kwietnia 2016 - 1 Zjazd Okręgu Staropolskiego ZHR »
 •  
 • 24 kwietnia 2016 - na funkcję hufcowego Skarżyskiego Hufca Harcerzy "Gniazdo" został wybrany Konrad Jędrzejczyk.
 •  
 • 3 maja 2016 - na funkcję sekretarza Skarżyskiego Hufca Harcerzy "Gniazdo" został wybrany Sławomir Klimek.
 •  
 • 24-26 czerwca 2016 - odbywa się Zlot 100  Lecia Harcerstwa w Skarżysku-Kamiennej organizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza oraz Związek Harcerstwa Polskiego »
 •  

2017

2018

2019

2020

zał