nazwa użytkownika:
hasło:
Nie masz konta - zarejestruj się! | Ups!  

Karta obozu

Jaroszowiec
1957
lipiec
    Hufiec ZHP

Stanisława Staszałek - Sam. - komendantka
Izabella Płatkowska - Pion. - drużynowa
Jadwiga Sokołowska - Trop. - drużynowa
Krystyna Gołębiowska - Och. - drużynowa


(Druhny Płatkowska i Sokołowska zostały przez Komendanta Zgrupowania odwołane do Kadry Zgrupowania jako Gospodarz i Pielęgniarka Izby Chorych, co czyniło dwuosobową kadrę jako niewystarczajacą - o czym szczegółowo w Raporcie)

109 osób

Prawdziwy oboz harcerskich po próbie odrodzenia harcerstwa w 1956 roku. Niestety zbyt mała ilość kadry żeńskiej i odwołanie dwóch drużynowych do Kadry Zgrupowania pokrzyżowało plany pracy obozu. Pomimo tego druhny poradziły sobie, szczególnie dzięki pracy druhen Staszałkowej i Gołębiowskiej, które na zawsze pozostały już wiernymi przyjaciółkami. Pod koniec obozu dociera pismo GK ZHP o świeckości w wychowaniu harcerskim, które - jak pisze komendantka - nie pozwoliło uniknąć wielu niepotrzebnych rozczarowań. Był to zatem ostatni w miarę wolny od indoktrynacji komunistycznej obóz harcerski w naszym środowisku aż do lat osiemdziesiątych.

Ciekawy raport w którym wyczuwa się rozterki związane z rzekomym odradzeniom harcerstwa jako ZHP-56. Druhna Staszałek wspomina o Piśmie z GK ZHP o świeckości w wychowaniu harcerskim. Przejdź do dokumentu
Oceń dokument

Obserwuj obóz

Jaroszowiec