nazwa użytkownika:
hasło:
Nie masz konta - zarejestruj się! | Ups!  

Zlot Bratnich Drużyn

Góry Świętokrzyskie

(Wykus - Wąchock)

impreza cykliczna

Zlot Bratnich Drużyn sięga korzeniami do lat 80-tych, przeważnie organizowany był w związku z odbywającym się uroczystościami na Wykusie i Wąchocku. Ideą zlotu była harcerska służba związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem uroczystości oraz "przekazanie"" idei służby Polsce najmłodszym druhnom i druhom w formie harcu. Od 1996r po podpisaniu porozumienia pomiędzy ZHR a Środowiskiem "Ponury-Nurt" ŚZŻAK, Zlot staje się szerokim i prawdziwym polem służby dla całego środowiska. Forma czyli nazwa Zlot Bratnich Drużyn nie zawsze była używana podczas organizacji samych uroczystości, choć zawsze na nich obecni były harcerki i harcerze z naszego środowiska.

Rok wykonania zdjęcia nieznany
Dyplomy 2
dodał: 100000810801073 (fb)
Rok 1982

Zlot Bratnich Drużyn na Wykusie. Oprócz „Czarnej Jedynki” obecne są  drużyny środowiska Kieleckiego związane z KIHAM . W nocy odprawa instruktorka której przewodzi „Bitum” Andrzej Wysocki ze ”Szczepu Zielona 3” z Krakowa. Mówi między innymi o roli instruktora harcerskiego w komunistycznym ZHP. Instruktor ma być sitem i tarcza. Filtrować informacje jak sito i chronić podopiecznych przed zgubnymi wpływami komunizmu. W odprawie instruktorskiej uczestniczą między innymi: wyw. Grzegorz Katerżawa, wyw. Krzysztof Osóbka, mł. Dariusz Lenard.

czerwiec 1982
Rok 1983

na Rejowie odbywa się Zlot Bratnich Drużyn, którym oprócz skarżyskich "Jedynek" biorą udział m.in. drużyny z Kielc

Rejów

24-26 czerwca 1983
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn
dodała: renataf
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Pierwszy SMS w historii?
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Zlot Bratnich Drużyn na Rejowie - 1983
dodał: zaczy
Rok 1986
Wykus
dodał: zbychu
Wykus
dodał: zbychu
Wykus
dodał: zbychu
Wykus
dodał: zbychu
Wykus
dodał: zbychu
Wykus
dodał: zbychu
Wykus
dodał: zbychu
Wykus
dodał: zbychu
Rok 1987
Zlot Bratnich Drużyn
dodał: zbychu
Zlot Bratnich Drużyn
dodał: zbychu
Zlot Bratnich Drużyn
dodał: zbychu
Rok 1988
Pogrzeb "Ponurego"
dodał: rafal.obarzanek@wp.p
Rok 1990
1990 - Książka Rozkazów 1 DH-y
dodał: jogi
Wykus 1990
dodał: zaczy
"Beton" - wykwintna potrawa wykusowa
dodał: winiek
"Beton" - wykwintna potrawa wykusowa
dodał: winiek
Rok 1991

czerwiec 1991

Na Wykusie organizowany jest przez ŚHHiH Zlot Bratnich Drużyn, Komendantem Zlotu zostaje pwd. Miłosz Trukawka. łącznie w zlocie wzięło udział 235 harcerek i harcerzy z ZHR, ZHP-1918 oraz ZHP 56

Wykus - Wąchock

14-16 czerwca 1991

Komendant Zlotu: pwd. Miłosz Trukawka

1991.06.14-16 - Wykus, I Zlot Bratnich Drużyn - lista uczestników
dodał: jogi
1991 - zapiski Drużynowego 1 SDH-y pwd. Pawła Wężyka
dodał: jogi
1991.06.14-16 - Wykus, artykuł Słowo Ludu, I-sza strona
dodał: jogi
1991.06.14-16 - Wykus, I Zlot Bratnich Drużyn - program
dodał: jogi
1991.06.15 - Wykus, dh Krzysztof Mika z wężem, zdjecie z gazety Echo Dnia lub Słowo Ludu
dodał: jogi
Rok 1992

Na Wykusie odbył się Zlot Bratnich Drużyn zorganizowany przez ŚHH (1992.06.12-14). Wzięło w nim udział 216 osób z ZHR, SHK Zawisza i ZHP –56.

Wykus - Wąchock

12-14 czerwca 1992

Komendant: pwd. Roman Wróbel HR

1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - uczestinicy
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - informacja
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - gra, mapa 2 DH-ek
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - identyfikator
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - Pole Biwakowe
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - Pole Biwakowe
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - Pole Biwakowe
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - Pole Biwakowe
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - Pole Biwakowe
dodał: jogi
1992.06.12-14 - Zlot Bratnich Drużyn - Pole Biwakowe
dodał: jogi
 był tutaj
Rok 1993

W dniach 11-13 czerwca 1993 r. na polu biwakowym odbył się Zlot Bratnich Drużyn którego organizotorem był Świętokrzyski Hufiec Harcerek i Świętokrzyski Hufiec Harcerzy

Wykus - Wąchock

11-13 czerwca 1993
1993.06.11-13 - Zlot Bratnich Drużyn - program
dodał: jogi
1993.06.11-13 - Wykus Zlot Bratnich Drużyn - pole biwakowe
dodał: jogi
1993.06.11-13 - Wykus Zlot Bratnich Drużyn - pole biwakowe
dodał: jogi
1993.06.11-13 - Wykus Zlot Bratnich Drużyn - Wąchock
dodał: jogi
1993.06.11-13 - Wykus Zlot Bratnich Drużyn - pole biwakowe
dodał: jogi
1993.05.10 - list od Środowiska Ponury-Nurt w spr. zmiany terminu uroczystości
dodał: jogi
1993.06.11-13 - Zlot Bratnich Drużyn - plakietka
dodał: jogi
1993.04.23 - Rozkaz ŚHH-y L-3/93 - Z. Świątek
dodał: czarnyszakal
 był tutaj
Rok 1994

Wykus - Wąchock

11-12 czerwca 1994
Plakietka Zlot Bratnich Drużyn - 1994
dodał: Rafał Wasiucionek
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wykus-Wąchock
dodał: jogi
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wykus-Wąchock
dodał: jogi
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wykus-Wąchock
dodał: jogi
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wykus-Wąchock
dodał: jogi
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wykus-Wąchock
dodał: jogi
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wykus-Wąchock
dodał: jogi
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wykus-Wąchock
dodał: jogi
1994.06.11-12 - Zlot Bratnich Drużyn, Pogrzeb Nurta. Wąchock
dodał: jogi
Rok 1995

W dniach 10-11 czerwca odbywa się na Wykusie i Wachocku Zlot Bratnich Drużyn

Wykus-Wąchock

10-11 czerwca 1995
 był tutaj
Rok 2004
60 rocznica śmierci "Ponurego"
dodał: jogi, czas trwania: 07:45
Rok 2007
Grill przed ZBD
dodał: Nowy
Kolacja w Hucie Szklanej
dodał: Nowy
Goloborze na Lyscu
dodał: Nowy
Zawracanie kolumny
dodał: Nowy
Konkurs piosenki pod Łysicą
dodał: Nowy
Kontrola jakości grochówki
dodał: Nowy
Defilada na zakończenie "Zlotu Bratnich Drużyn"
dodał: rafal.obarzanek@wp.p
Rok 2008
Apel rozpoczynajacy ZBD
dodał: Nowy
Kuchnia polowa
dodał: Nowy
Zakończenie Zlotu Bratnich Drużyn
dodał: Nowy
Rok 2012
Wąchock (uroczystości Wykusowe)
dodał: rafal.obarzanek@wp.p
Rok 2016
Wywiad w Radio Kielce
dodał: czarnyszakal

Obserwuj wydarzenie